Privacy

privacy
 
 
Je personengegevens worden verwerkt door Neos vzw en haar afdeling, 
voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op
basis van de contractuele relatie als gevolg van je inschrijving 
en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op 
basis van ons gerechtvaardigd belang om senioren en medioren te verenigen 
en hun vrijgekomen tijd op een maatschappelijke zinvolle manier in te vullen.
 
Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, 
volstaat het ons dat mee te delen op info@neoskortrijk.be
 
Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij voor jou verwerken 
en ze verbeteren of laten wissen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens 
vind je HIER
 
 
privacygegevensbescherming