Lid worden

lidworden2

Lidgeld 2023

 U kunt lid worden door lidgeld over te schrijven op de rekening BE53 2850 2632 8253 van NEOS KORTRIJK.

Het lidgeld bedraagt € 30,00 per jaar voor één persoon.

Voor twee personen op hetzelfde adres bedraagt het lidgeld € 55,00 per jaar.

Graag vernemen wij : uw naam (namen), adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum(s).

Deze gegevens kunt u melden aan een bestuurslid, in het bijzonder Herman Verbeke, verantwoordelijk voor de ledenadministratie:

      Telefoneer :  056/22 50 49  

Wie nu lidgeld betaalt is lid tot 31 december 2023

 

 

 

terugbetalingZiekenkas

"Met je tijd meegaan is jong blijven door ouder te worden."

duim2